Kinh tế tuần hoàn trong phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THỊ VÂN HẠNH - TRẦN TUYÊN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

Tỉnh Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững

Đinh Giang

Tạp chí Cộng sản

Bà Rịa - Vũng Tàu hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững

Phạm Bính

Ngành du lịch Thái Bình nỗ lực sớm trở thành điểm đến trải nghiệm ấn tượng

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong bối cảnh mới

TS NGUYỄN TRÙNG KHÁNH

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam