Văn hóa gia đình Việt Nam truyền thống trong phát triển nhân cách quân nhân

Lê Thị Thùy Linh - Nguyễn Thị Thùy Giang

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

“Thế trận lòng dân” - nền tảng vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu 3

Vũ Hải Sản

Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng