Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 14 đến ngày 20-6-2010)