Thu hút nhân tài ở Ấn Độ và hàm ý đối với Việt Nam

PGS, TS. Nguyễn Xuân Trung - ThS. Nguyễn Lê Thy Thương

Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Như Ngọc

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao chất lượng và khả năng dịch chuyển nguồn nhân lực thanh niên Việt Nam trên thị trường lao động

TS. Nguyễn Hữu Dũng

Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội 

Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0

GS, TS. LÊ QUÂN

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội