Mô hình “Dân tin, Đảng cử” và “nhất thể hóa” chức danh ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh: Kết quả và một số vấn đề đặt ra

VŨ MẠNH HÀ

Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - Từ mô hình “Dân tin, Đảng cử” tại tỉnh Quảng Ninh

Phùng Thị Hà

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thống nhất tư tưởng, tổ chức thực hiện thật tốt mô hình “Dân tin, Đảng cử” - Một số kinh nghiệm thực tiễn tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Phùng Thị Hà

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Mô hình “nhất thể hóa” chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố theo phương thức “Dân tin - Đảng cử” ở huyện Bình Liêu

Khôi Nguyên