Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Quảng Ninh phấn đấu là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc

Vũ Trung Duy

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức từ ngày 25 đến 27-9-2020

VŨ TRUNG DUY

Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Ninh

NGUYỄN XUÂN KÝ

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Những thách thức đặt ra và bài học kinh nghiệm sau hơn 30 năm đổi mới của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Lê Hải

Tạp chí Cộng sản