Nhà ở cho công nhân ở tỉnh Bình Dương: Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Tôn Phương Du Học viện Chính trị khu vực II

TCCSĐT - Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh Bình Dương thành lập nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp để thu hút các dự án đầu tư, phát triển kinh tế. Hiện nay, một số khu công nghiệp đã hoàn thiện, bước đầu giải quyết việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, tỉnh gặp không ít khó khăn, nổi bật là vấn đề nhà ở cho công nhân.

Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Theo: TTXVN

Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến vùng Tây Bắc

Mỹ Linh

Luật tục với quản lý, phát triển xã hội cấp cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Buôn Krông Tuyết Nhung Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Tây Nguyên