Quan điểm tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ qua tác phẩm của Tổng Bí thư - giá trị thực tiễn đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay

PGS, TS NGUYỄN QUỐC SỬU

Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

TCCS - Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là một nội dung quan trọng trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có giá trị thực tiễn to lớn đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay.

Đất nước sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức, nắm bắt được thời cơ, hoàn thành cao nhất các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025

VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TCCS - Ngày 29-11-2023, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc Kỳ họp thứ 6, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội:

Sự trở lại của phong trào cánh tả ở khu vực Mỹ La-tinh

TS LỘC THỊ THỦY

Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới - nhìn từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang

TS DƯƠNG VĂN THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Tăng trưởng xanh: Chuyển biến từ nhận thức tới hành động - Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh

Phạm Ngọc Huệ

Tạp chí Cộng sản

Nguồn lực văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

PGS, TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM

Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quan điểm về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Giá trị thực tiễn đối với nước ta hiện nay

Nguyễn Thị Hoa

Tạp chí Cộng sản

Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Liên minh châu Âu và một số thách thức

TS Vũ Phương Dung

Tạp chí Cộng sản

Những kinh nghiệm quý từ một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội sáng tạo, đột phá của tỉnh Bình Dương

TS Phùng Ngọc Bảo

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Từ một tỉnh nghèo, nông nghiệp là chủ yếu, sau hơn một phần tư thế kỷ tái lập, Bình Dương đã có những bước chuyển trên nhiều lĩnh vực, trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại của cả nước, gắn kết các tỉnh, thành phố của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nghiên cứu một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua của Bình Dương giúp chúng ta có góc nhìn tổng quan hơn về kỳ tích phát triển của tỉnh, đúc rút những kinh nghiệm quý cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của dân chủ và pháp luật trong quá trình đổi mới, hoàn thiện nền quản trị quốc gia ở Việt Nam

Nguyễn Văn Thôi

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Để hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đổi mới, nâng cao hiệu quả nền quản trị quốc gia là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, trong đó phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân là vấn đề có ý nghĩa quyết định. Cùng với đó, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, dân chủ, hiện đại, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức xã hội là tiền đề, cơ sở và điều kiện quan trọng để tiến hành công cuộc đổi mới, hoàn thiện nền quản trị quốc gia.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Kim Ngọc Đàm

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phải trở thành tổ chức khoa học chính quy, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện có hiệu quả vai trò đầu mối kết nối, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức trong Khối các cơ quan Đảng Trung ương trong hoạt động khoa học; góp phần cung cấp các luận cứ khoa học vững chắc giúp các ban, cơ quan Đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược có trình độ khoa học cao, có phương pháp, phong cách làm việc khoa học...

Không lầm lẫn giữa phương thức dân chủ với sự “theo đuôi quần chúng”!

HOÀNG VIỆT

TCCS - Có nhiều người bản tính xuề xòa, không có đủ sự quyết đoán cần thiết ở cương vị lãnh đạo; hoặc dù không đủ năng lực công tác, nhưng vì lý do nào đó, họ vẫn được bổ nhiệm làm lãnh đạo. Khi họ điều hành công việc sẽ dễ dẫn tới “theo đuôi quần chúng”, đánh mất vai trò lãnh đạo của người đứng đầu. Nguyên nhân của tình trạng này là do đôi khi công tác đánh giá, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ còn có hạn chế, thiếu sót. Vì thế nên chưa chọn lựa được người đứng đầu có đủ tư chất cũng như năng lực, trình độ chuyên môn; do vậy, ảnh hưởng đến sức mạnh của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị...