Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiên phong chuyển đổi xanh để không chỉ là nơi đáng đầu tư, mà còn là nơi đáng sống

LÂM QUÂN

Hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép-Thị Vải

Bính phạm

Bà Rịa - Vũng Tàu hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững

Phạm Bính

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh phát triển giao thông kết nối vùng

Ngọc Long

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo hướng phát triển bền vững

Bính Phạm