Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương: Thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân

Theo: TTXVN

Ngày 10-01, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ở Hội nghị Công an toàn quốc

Theo: TTXVN

Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững

Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Theo: TTXVN

Lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng

Theo: TTXVN

Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và đất nước

Theo: TTXVN

Tiếp tục xây dựng Quân đội hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Theo: VGP

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại đại hội Hội Nông dân

Theo: TTXVN

Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Ấn Độ

Theo: TTXVN

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6 của Chủ tịch Quốc hội

Theo: TTXVN