Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở khu vực Tây Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay

Võ Thị Kim Huệ

Học viện Chính trị khu vực IV

Tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững

TS ĐỖ TRỌNG HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Giải pháp giảm nghèo đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa

HỒ VĂN MỪNG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang

Giảm nghèo bền vững theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS Nguyễn Việt Thanh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, phát triển và ổn định thị trường lao động

Trần Phương