Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh đưa nguồn nhân lực chất lượng cao đi xuất khẩu lao động

Minh Tân

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thị trường lao động ngoài nước

Hải Anh

Nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động

Việt Hải

Hướng đi mới cho thị trường xuất khẩu lao động

Minh Yến

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Minh Khôi