Phát triển bền vững kinh tế vùng duyên hải miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Thanh Thảo

Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhận diện nguy cơ, thách thức của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

PGS, TS NGUYỄN TRÚC LÊ - TS VŨ DUY

Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội

Nam Định: Tiếp tục khơi dậy và phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện và bền vững

Lê Quốc Chỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Xu thế cải cách hành chính trên thế giới trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững

TS NGUYỄN ĐÌNH LUÂN

Học viện Ngoại giao

Tỉnh Đồng Nai tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

NGUYỄN HỒNG LĨNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai