Mùa xuân đẹp giàu trên quê hương Hưng Yên

Đông Dư

Hướng dẫn cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động bởi dịch COVID-19

Hồng Anh

Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng người yếu thế và lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Việt Hải, Trang Trung

Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên từng cung đường phát triển

Việt Hải

Mùa xuân bừng sáng khắp miền đất Quảng Ngãi

Đông Dư