Trên những cung đường phát triển

Việt Hải

Ngân hàng Chính sách xã hội

TCCS - Hành trình 19 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) khởi đầu từ một ngân hàng chuyên trách trong vai trò “cánh tay nối dài” của Đảng, Chính phủ trong triển khai các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đã góp phần vào công cuộc xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng giảm nghèo, an sinh xã hội, trở thành công cụ hữu hiệu thực thi các chính sách tín dụng khẩn cấp, bảo đảm nền kinh tế đất nước hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, không để người nghèo và các đối tượng yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Ngân hàng Chính Sách xã hội vượt qua khó khăn, thách thức năm 2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Trần Lan Phương

Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

Hưng Yên thực hiện hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Trang Anh

Không để lỡ nhịp tốc độ giảm nghèo

Việt Hải

Vốn chính sách thức dậy miền quê khó Phú Giáo

Đông Dư