Thành ủy Hà Nội lãnh đạo tăng cường đối thoại, tiếp thu, xử lý các ý kiến đóng góp chính đáng của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

TS. NGUYỄN THỊ TUYẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội

Năm 2020, đẩy mạnh công tác "dân vận khéo" trong hệ thống chính trị và ban hành Sách trắng về doanh nghiệp

Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội trong điều kiện mới

Đinh Giang