Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học FPT

Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên hiện nay

TS Trần Thị Minh Trâm -  TS Lê Văn Phục

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Học viện Chính trị khu vực III

Phát triển nguồn nhân lực của các hợp tác xã ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT

Tạp chí Cộng sản

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Thực trạng, vấn đề và giải pháp

PGS, TS. Trần Quốc Toản

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đăng Vũ