Xây dựng và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre

TS PHAN THỊ NGÀN - TRƯƠNG PHÚC HẢI

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

TCCS - Những năm gần đây, loại hình du lịch nông nghiệp đang ngày càng phát triển ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Bến Tre - địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển loại hình này. Đây cũng là một phương án sinh kế kép, vừa giúp cải thiện kinh tế nông thôn, vừa ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, hệ sinh thái và truyền thống văn hóa cộng đồng.

Phát triển du lịch biển vùng Đông Nam Bộ theo mô hình kinh tế tuần hoàn

NGUYỄN QUẾ LÂM - NGUYỄN THẾ KIÊN

Ban Tuyên giáo Trung ương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào - Tình đoàn kết, gắn bó đặc biệt trong sứ mệnh và con đường phát triển chung

TS NGUYỄN VIẾT XUÂN

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

Thanh Hóa chú trọng bố trí, sử dụng cán bộ gắn với phát hiện, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo và sàng lọc cán bộ yếu kém - Kết quả và bài học kinh nghiệm

TS ĐỖ TRỌNG HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

TS Đàm Quang Hưng - Trần Hồng Vân - Chu Thị Hiệp

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh