Phát triển nông nghiệp Việt Nam: Chuyển dịch từ “lấy công làm lãi” sang kinh tế nông nghiệp

PGS, TS Nguyễn Thường Lạng

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Phát triển nông nghiệp Việt Nam: Vấn đề đặt ra và một số giải pháp

GS, TS, NGND TRẦN ĐỨC VIÊN

Nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Thái Lan và một số gợi mở đối với Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Chiến Thắng - Chử Thị Nhuần

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp thời gian tới

Khánh Nguyên

Phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững từ thực tế tỉnh Đắk Nông

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản