Cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam: Kết quả và những gợi mở

LÊ KHÁNH LY

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao năng lực hấp thu công nghệ của doanh nghiệp trong nước trên cơ sở tăng cường liên kết với khu vực FDI và cơ cấu lại sản xuất theo chuỗi giá trị

Trương Thanh Hoài

Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Hà Nội: Tái cơ cấu khu công nghiệp, khu chế xuất để phát triển bền vững

Thu Hoàn

Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, bảo đảm phát triển ổn định, giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành dệt may Việt Nam

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản