Xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững, định hình tương lai đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050

Tú Anh

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh: Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ công tác

Đỗ Thị Mai Hương

Học viện Cảnh sát nhân dân

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

TS Trịnh Thị Hạnh

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đảng bộ huyện Vân Đồn đổi mới tư duy về công tác cán bộ trong điều kiện mới

TS Ngô Văn Hùng

Học viện Hành chính quốc gia

Để sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa ở Quảng Ninh

Hồng Nga

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội