Triển vọng kinh tế châu Âu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát

Nghiêm Thúy

Tạp chí Cộng sản

Dựa trên các trụ cột tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, phấn đấu đưa Bình Định sớm trở thành tỉnh thuộc nhóm phát triển dẫn đầu khu vực miền Trung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt, tạo động lực đưa tỉnh Phú Thọ tăng trưởng nhanh và bền vững

BÙI MINH CHÂU

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa trong thời kỳ công nghệ số

GS, TS. Lê Ngọc Hùng

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ứng dụng công nghệ trong phát triển bền vững 

PGS, TS. Nguyễn Đình Thọ - PGS, TS. Mai Thu Hiền

Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất, Bộ Tài Nguyên và Môi trường - Trường Đại học Ngoại Thương