Triển vọng tăng trưởng kinh tế trên thế giới

Đây là một trong những vấn đề được đánh giá, phân tích tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước G-7, vừa kết thúc tại Singapore. Tình hình kinh tế của nhóm G-7 được nhận định là vẫn khả quan trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng trở lại, kinh tế khu vực sử dụng đồng euro vẫn tăng, kinh tế Anh và Canada đang tăng trưởng mạnh và tương đối cân bằng, còn kinh tế Nhật Bản được phục hồi.

Dự báo kinh tế thế giới năm 2007

Tin “Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác lãnh đạo quản lý báo chí”