Lễ trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI - năm 2023

Hà Phương

Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023

Hà Phương

Lễ trao Giải Diên Hồng - Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và hội đồng nhân dân lần thứ hai

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII