Kinh nghiệm giải quyết “bộ ba bất khả thi” nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh tác động bất lợi của kinh tế thế giới

GS, TS Trần Thọ Đạt

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh tế Mỹ và một số điều chỉnh chính sách

TS Đinh Thị Thùy Linh - Lê Thị Vân Nga

Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thích ứng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế

ĐÀO MINH THẮNG

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp điều hành kinh tế sau khi Hoa Kỳ và một số nước điều chỉnh lãi suất

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay