Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

TS Trịnh Thị Hạnh

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cấp ủy doanh nghiệp nhà nước và những quyết nghị xoay chuyển tình thế - Bài 2: "Chìa khóa" đột phá là đổi mới phương thức lãnh đạo

Lan Hương - Đào Thạnh

Huyện ủy Thanh Trì chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu

ĐINH VĂN CẢNH

Trường Đại học Luật Hà Nội

Đảng bộ quận Đống Đa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

TS Vũ Thanh Mai

Học viện Cảnh sát nhân dân

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy: Nhìn từ Đảng bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long

Nguyễn Thị Kiều Vân

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long