Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thích ứng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế

ĐÀO MINH THẮNG

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thực hiện chính sách tiền tệ và quản lý ngoại tệ trong bối cảnh lạm phát có xu hướng tăng nhanh

PHẠM THANH HÀ

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam