Vị thế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và vai trò của Việt Nam trong bối cảnh mới

PGS, TSKH TRẦN KHÁNH - TS TRẦN LÊ MINH TRANG

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Dấu ấn Việt Nam trong ASEAN: Đồng hành, lớn mạnh cùng năm tháng

VŨ HỒ

Đại sứ, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

Vai trò trung tâm của ASEAN: Thách thức, triển vọng và hàm ý đối với Việt Nam

PGS, TS. DƯƠNG VĂN HUY

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN

Lê Thị Ngọc Hân - Hoàng Gia Mỹ

Học viện Ngoại giao

“Năm ASEAN - Việt Nam” kỳ vọng về những dấu ấn Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh