Khai giảng 3 lớp trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của các cơ quan trung ương làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Phương

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, không ngừng đổi mới, sáng tạo - Bài học kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố Hà Nội

NGUYỄN THỊ TUYẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Hà Phương

Thành phố Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, triển khai thực hiện mô hình cải cách hành chính tiên tiến

Đồng Ngọc Dám

Học viện Chính trị khu vực 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long