Tăng khả năng chống chịu nền kinh tế Thủ đô trước các tác động tiêu cực, hướng đến tăng trưởng, phát triển bền vững

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Những nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới

TS. Nguyễn Hồng Thu

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Thị Hà

Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Vietcombank thực hiện thành công “đa mục tiêu”, nộp ngân sách nhà nước gần 11 nghìn tỷ đồng

Minh Tuyết