Liên minh châu Âu với sáng kiến “Cửa ngõ toàn cầu”

TS. Hoàng Đình Nhàn - TS. Nguyễn Thu Phương

Học viện Khoa học quân sự - Tạp chí Cộng sản