Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long