Hà Nội tập trung triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Nguyễn Thị Mai Lan

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quản lý khủng hoảng trong thời đại internet - Nhìn từ công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, tạo đột phá cho phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực đất đai

PGS, TS. Trần Kim Chung

Hội đồng Lý luận Trung ương

Một số khuyến nghị phát triển cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam

TS. Tô Hoài Nam

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Phát triển kinh tế biển xanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19: Kinh nghiệm quốc tế và một số giải pháp

TS. Tạ Đình Thi - ThS. Nguyễn Ngọc Sơn - TS. Lê Duy Anh

Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Đại học Quốc gia Hà Nội