Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Lương Nguyễn Duy Thông - PGS, TS Phước Minh Hiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp - Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Truyền thông chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số ở nước ta hiện nay

TS Trần Quang Diệu

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng đa chức năng, kinh tế tuần hoàn

TS Nguyễn Thế Kiên - TS Trần Quý

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam

Chiến lược chuyển đổi số các dịch vụ công của Pháp trong bối cảnh phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn sau đại dịch COVID-19 và một số gợi mở đối với Việt Nam

Chử Thị Nhuần - Trịnh Thành Vinh

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chính sách, pháp luật về quản trị địa phương gắn với chuyển đổi số ở Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Vũ Hoàng

Tạp chí Cộng sản