Xu hướng cải cách thuế tài sản ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ và bài học cho Việt Nam

Phạm Thị Thu Hồng* - Nguyễn Thị Hoa**

* Viện Chiến lược và chính sách tài chính, ** Trường Đại học Tài chính - Marketing

Rào cản phi thuế quan đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

TS. Nguyễn Bích Thủy

Trường Đại học Thương mại

Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh: Kinh nghiệm của một số nước và gợi ý cho Việt Nam

PGS, TS. Trần Thị Thanh Tú

Đại học Quốc gia Hà Nội

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020: Thực trạng và một số khuyến nghị

TS. Phạm Thị Tường Vân* - Mai Thị Hải**

* Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính; ** Tạp chí Cộng sản

Để đạt được “thắng lợi kép” trong trận chiến chống COVID-19

PGS, TS. Nguyễn Đình Thọ*; PGS, TS. Đặng Thị Nhàn**

* Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Bộ Tài Nguyên và Môi trường; ** Đại học Ngoại thương