Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu: Tiềm năng, thách thức và triển vọng

Lê Ngọc Thùy Dương

Học viện Ngoại giao

TCCS - Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC) là một dự án nhằm thiết lập một mạng lưới giao thông toàn diện, bao gồm các tuyến đường sắt, đường bộ và đường biển, kết nối Ấn Độ, Trung Đông và châu Âu, thúc đẩy hội nhập kinh tế và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên. Tuy nhiên, cuộc xung đột Israel - Hamas hiện nay khiến việc hiện thực hóa dự án này đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Hệ lụy của già hóa dân số: Nhìn từ trường hợp Nhật Bản và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Từ Anh Tuấn - Trần Trà My

Học viện Ngoại giao

Xu hướng tập hợp lực lượng thông qua các cơ chế đa phương mới trên thế giới hiện nay và một số đề xuất chính sách đối với Việt Nam

ĐỖ HÙNG VIỆT

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Vị thế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và vai trò của Việt Nam trong bối cảnh mới

PGS, TSKH TRẦN KHÁNH - TS TRẦN LÊ MINH TRANG

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trung Quốc hoàn thiện mô hình quản trị xã hội trong thời kỳ cải cách mở cửa

TS HOÀNG HUỆ ANH - PGS, TS PHÙNG THỊ HUỆ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam