Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh đưa nguồn nhân lực chất lượng cao đi xuất khẩu lao động

Minh Tân

TCCS - Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu mối giao thương quan trọng trong khu vực, đồng thời là nơi tập trung học tập, tìm kiếm việc làm của người lao động đến từ mọi miền của đất nước. Thị trường lao động của thành phố đang phát triển, các chính sách hỗ trợ tạo việc làm và xuất khẩu lao động đã và đang từng bước đi vào cuộc sống.

Hướng đi mới cho thị trường xuất khẩu lao động

Minh Yến

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động

Ngọc Hân

Nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động

Việt Hải

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thị trường lao động ngoài nước

Hải Anh