Tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

Nguyễn Minh Tâm - Hồ Thị Quỳnh Phương

Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia - Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương

Tiếp tục phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam trong ngoại giao đa phương thời gian tới

TS Nguyễn Hải Lưu - TS Nguyễn Hùng Sơn

Bộ Ngoại giao

“Hòa bình và tự vệ”: Tầm nhìn chiến lược và đúng đắn trong đường lối quốc phòng - an ninh của Việt Nam

TS TRƯƠNG VĂN KHANH

Trung tá, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp, hội kiến Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

TS PHAN ANH SƠN

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam