Cục diện khu vực Nam Á năm 2019 và triển vọng năm 2020

Nguyễn Trần Xuân Sơn

Ban Đối ngoại Trung ương

Tổng quan an ninh quân sự toàn cầu năm 2019 và dự báo năm 2020

 An Ninh

Xung đột và thỏa hiệp trong quan hệ quốc tế

GS, TS. VŨ VĂN HIỀN

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Sức mạnh mềm trong một thế giới đang thay đổi

Nguyễn hoa

Tạp chí Cộng sản

Về cơ chế “chấp bút” tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí E10 nhiệm kỳ 2020 - 2021

TS. NGUYễN VIệT LÂM

Bộ Ngoại giao