Đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân - nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

BÙI VĂN NAM

Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

LƯƠNG CƯỜNG

Đại tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Mãi mãi là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Quân chủng Hải quân

Thủ tướng Chính phủ tiếp lãnh đạo bộ quốc phòng, quân đội các nước