Phương châm an ninh toàn diện trong bảo đảm an ninh quốc gia hiện nay

TS Phạm Duy Hoàng

Đại tá, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân

Bộ đội Biên phòng quán triệt quan điểm “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

TS Nguyễn Quang Thuyên

Đại tá, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân đoàn 3 hiện nay

NGUYỄN VĂN LANH

Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3

Nhận diện, phát huy lợi thế những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  

PGS, TS Hoàng Minh Thảo - Mai Thị Hải

Đại tá, Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng - Tạp chí Cộng sản

“Hòa bình và tự vệ”: Tầm nhìn chiến lược và đúng đắn trong đường lối quốc phòng - an ninh của Việt Nam

TS TRƯƠNG VĂN KHANH

Trung tá, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I