Điện chia buồn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần

TCCS - Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - châu Phi trong tình hình mới

TS Nguyễn Hải Lưu

Bộ Ngoại giao

Tầm nhìn và chỉ đạo chiến lược trong chiến thắng Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS Lê Trung Kiên

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay

TS PHAN THÀNH CHUNG

Đại tá, Học viện Hải quân

Vận dụng tư duy chiến lược Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong cục diện thế giới mới

TS Nguyễn Đình Luân

Học viện Ngoại giao