Xã hội hóa dịch vụ công tiếp cận dưới góc độ sở hữu

TS. Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Một trong những mục tiêu cải cách được các nhà nước xác định rõ là chuyển một phần khá lớn chức năng quản lý xã hội của chính phủ sang cho các chủ thể khác và xã hội hóa dịch vụ công là một xu thế lớn trong trào lưu cải cách nhà nước hiện nay ở phần lớn các nước trên thế giới. Việc nghiên cứu, phân tích quá trình xã hội hóa dịch vụ công tiếp cận dưới góc độ sở hữu giúp thấy rõ hơn bản chất của xu hướng này, đồng thời, qua đó có những định hướng chính sách phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay.

Hành trình 30 năm sáng tạo, đổi mới và phát triển của tỉnh Lào Cai

TS. ĐẶNG XUÂN PHONG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

Bàn về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng hiện nay

TS. Lê Quang Thắng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thanh Hải

Phát triển mạng VCNet thành diễn đàn trao đổi thông tin chính thống của người Việt

Võ Văn Phuông

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương