Bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý của người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

PGS, TS HOÀNG HÙNG HẢI

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát huy giá trị tinh thần, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, góp phần giữ vững sự ổn định, hòa bình, tạo động lực trong phát triển

TS PHẠM XUÂN HOÀNG

Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tỉnh Ninh Thuận chăm lo phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tạp Chí Cộng sản

Giải pháp giảm nghèo đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa

HỒ VĂN MỪNG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang

Thực hiện bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay

TS Hoàng Thị Kim Oanh - PGS, TS Vũ Thị Thanh Xuân

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chánh Văn phòng đại diện phía Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh