Phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia của người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

PGS, TS Diệp Thanh Tùng - TS Nguyễn Thị Thúy Loan - Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phạm Vũ Bằng

Trường Đại học Trà Vinh

Vai trò của hệ thống chính trị ở nông thôn tỉnh Ninh Thuận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tạp chí Cộng sản

Quảng Ninh phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

PHẠM NGỌC SƠN

Tạp chí Cộng sản

Nguồn lực văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

PGS, TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM

Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Huyện Bình Liêu: Chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Minh Đăng