Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam

NGUYỄN TẤN TOÀN

Tạp chí Cộng sản

Đảng bộ tỉnh Nghệ An học tập và làm theo tấm gương đồng chí Chu Huy Mân về đề cao công tác chính trị, tư tưởng trong lãnh đạo, chỉ đạo

Phạm Ngọc Cảnh - Võ Mạnh Đức

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Chiến thắng Tàu Ô - Bản anh hùng ca bất tử

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao chất lượng việc xuất bản sách lý luận, chính trị của Công an nhân dân

Nguyễn Thùy Linh

Tạp chí Cộng Sản