Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp dân vận trong giai đoạn hiện nay

TS Đặng Văn Khương

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

BÙI THỊ MINH HOÀI

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Huyện Đầm Hà lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Mai Thắm

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Phạm Ngọc Hùng

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ trong giai đoạn mới

BÙI THỊ MINH HOÀI

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương