Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài ứng dụng công nghệ cao

Thanh Tùng

Hà Nội ứng dụng khoa học - công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh hướng tới phát triển bền vững

ĐỨC KHIÊM

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá điểm đến du lịch

Hà Phương

Vai trò của trường đại học trong hệ thống đổi mới sáng tạo: Thực tiễn trên thế giới và liên hệ với Việt Nam

Đinh Thị Thùy Linh

Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trung Quốc thúc đẩy định hình tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu và một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam

TS. Lê Trung Kiên

Giám đốc Trung tâm an ninh - phát triển, Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao