Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay

Ngô Thị Thu Ngà

Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nói không với “bắt tay ngầm”

PHONG NHƯ

Tỉnh Thái Bình triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý IV năm  2022

Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một số bài học và kinh nghiệm bước đầu của Đảng bộ tỉnh Hà Giang

ĐẶNG QUỐC KHÁNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống “lợi ích nhóm” trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội