Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - Vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng Sản

Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

ThS. Trần Văn Hoan

Thiếu tá, Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng

“Thế trận lòng dân” - nền tảng vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu 3

Vũ Hải Sản

Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Báo Quân đội nhân dân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khánh Ly